top of page

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı lojistiğin en önemli taşıma yöntemi olarak kabul edilmektedir. Dünyada kullanılan ilk taşıma yöntemi olarak tanımlanır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte diğer taşımacılık yöntemlerine zemin oluşturmaktadır. Karayolu taşımacılığının tanımı; kara araçları ve otoyollar vasıtası ile yüklerin bir noktadan başka bir noktaya aktarmasız, güvenilir, ivedi, zamanında ve ucuz olarak taşınması yöntemidir. Kısa menzili olan rotalarda ucuz olması sebebiyle oldukça en sık tercih edilen yöntemdir. 

NEDEN KARAYOLU TAŞIMACILIĞI?

Karayolu taşımacılığı dünya çapında en fazla tercih edilen taşımacılık yöntemidir.  Fazla tercih edilmesinin sebebi ise karayolu ile deniz ve havayoluyla ulaşmanın zor hatta imkansız olduğu veya maliyetinin çok olduğu yerlere ulaşmak mümkündür. Ayrıca karayolu taşımacılığı kısa rotalarda yapılan taşımacılıkta deniz ve havayolu taşımacılığına nispetle göre oldukça az maliyetlidir. Yükün taşınması için havalimanı, liman veya tren garı gibi yerlerin varlığına ihtiyaç duyulmamaktadır. Karayolu taşımadığında yük, göndericiden alıcıya aktarmasız ulaştırılabilmektedir. Karayolu taşımacılığında zamandan kayıp oldukça az ve minimize edilmiş durumdadır. Bu sebeple lojistik firmalarının büyük bir kısma karayolu taşımacılığı tercih etmektedir. Karayolu taşımacılığını önemli kılan unsur ise diğer taşımacılık yöntemleriyle birlikte çalışmasıdır. Diğer taşımacılık yöntemleri tercih edildiği durumlarda bile taşıma işleminin sonunda mutlaka karayolu taşımacılığına başvurulacaktır. 

kargo-2.jpg

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ ARTILARI

Karayolu taşımacılığı insanlığın ve günümüz lojistik şirketlerinin en tecrübeli oldukları taşımacılık alanıdır. Karayolu taşımacılığının en büyük artısı kısa rotalarda taşıma kolaylığı ve ucuz taşıma maliyetleridir. Kısa rotalarda en güvenli şekilde taşıma sağlanabilmektedir. Karayolu taşımacılığında yükün gönderenden çıkışı ve alıcıya varış süreleri basit bir şekilde ayarlanabilmektedir. Böylece alıcı taraf yükü hangi tarihte ve saatte teslim alacağını net bir şekilde öğrenebilmektedir. Bazı durumlarda yükün istenilen yerde yükleme veya boşaltma işlemi yapılabilmesi, taşıma ve teslimat anında oldukça büyük bir rahatlık ve kolaylık sağlamaktadır. Havayolu veya denizyolu taşımacılık yöntemlerinde sıra bekleme durumundan dolayı aksaklıklardan oluşup zaman kayıpları oldukça sık yaşanırken karayolu taşımacılığında bu risk minimuma inmiş durumdadır. Hazırlama yükleme, boşaltma, taşıma ve diğer maliyetleri yani “Elleçme” karayolu taşımacılığında asgari seviyededir. Karayolu taşımacılığında taşımanın büyük çoğunluğu tırlar veya kamyonlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu şekilde çok farklı hacimlerde taşımacılık yapmak mümkündür.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ YARINI

Karayolu taşımacılığı değişerek gelişmeye oldukça açık bir sektördür. Otomotiv sektöründe vuku bulan gelişmeler, yeni tasarımlar ve araçlar üzerinde yapılan AR- GE çalışmaları karayolu taşımacılığı açısından fazlaca umut veren gelişmeler ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmelerden dolayı daha gelişmiş motora ve daha sağlam aksama sahip olan tırlar yahut kamyonlar üretilebilmektedir. Bu gelişmeler sonucunda kamyon veya tırların taşıma kapasiteleri ve güçleri artmaktadır. Ayrıca otomotiv sektöründe geliştirilen tasarruf teknolojileri sayesinde araçlar yakıt tasarrufu yapabilmektedir. Yakıt tasarrufu ise taşıma maliyetinin minimize edilmesine katkıda bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı sektöründe pastada en büyük pay sahibi olan ülkeler birbirilerine kara sınırı bulunan ülkelerdir. Bu ülkeler arasındaki siyasi gelişmeler karayolu taşımacılığına da doğrudan etkilemektedir. Birbirine karayolu sınırı olan ülkeleri arasındaki siyasi ve ticari anlaşmalar ve büyük hacim ve miktardaki yük transferleri karayolu taşımacılığının gelişmesindeki en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Başka bir pencereden bakıldığında sanayide sektöründe meydana gelen gelişmeler ve değişimler sadece araç performansını etkilememekte, kısa sürede daha fazla üretim yapılmasına olanak vermektedir.  Bu gelişim ve değişimler karayolu taşımacılığına olan talebi yüksek bir oranda arttırmaktadır.

 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YÖNTEMLERİ

Karayolu taşımacılığının birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında en fazla tercih edileni karayolu “Parsiyel” taşımacılıktır. Karayolu parsiyel taşımacılığı çok sayıda müşterinin siparişinin aynı araç tarafından teslim edilebilmesine olanak sağlar. Aynı rota üzerinde bulunan alıcıların yükleri tek bir araca yüklenir ve rota takip edilerek bütün alıcıların yükleri sırayla teslim edilir. Genelde bu yöntemde kamyonlar ve tırlar kullanılarak taşıma yapılır. En fazla kullanılan bir diğer yöntem ise “İntermodal” taşımacılıktır. İntermodal taşımacılıkta taşınacak yük bir veya birden fazla araç kullanılarak taşınır. Araca yüklenen konteynerin i boşaltılmadan bir araçtan farklı bir araca nakledilir. Böylelikle taşımacılık el değmeden yapıldığından güvenlik ve temizlik sağlanmış olur. Bu yöntem havayolu, denizyolu, karayolu gibi birkaç taşımacılık yönteminin birlikte taşınmasını sağlar. Bu sayede maliyet ve zamandan tasarruf edilmektedir. Karayolu taşımacılık sistemini farklı boyutlara taşıyan türler de vardır. Bu türlerden biri ise “Ro-Ro” taşımacılığıdır. Karayolu taşımacılığının farklı bir türü olarak gösterilebilir. Ro-Ro taşımacılığı karayolunda taşıma yapan araçların yolun belli bir kısmını gemiler vasıtasıyla deniz yolu kullanarak gitmelerine verilen addır. Karayolu taşımacılığının paletli, kolili genel kargo taşıma, taşıma proje yük taşıma, komple ihracat ve ithalat yükleme organizasyonu, ithalat yükleme organizasyonu ve düzenli grupaj ihracat, transit taşımalar, gabari dışı taşımalar, kombine taşımalar, askılı tekstil ürünleri taşımaları gibi çeşitli yöntemleri de bulunmaktadır.

Tüm Kargo Gönderimleriniz İçin Bizi Arayın
0850 308 34 22

bottom of page